Inžinerinių tinklų (pavyzdžiui, vandentiekio, nuotekų sistemos) įrengimas pastate ar namo teritorijoje yra nemažai pastangų bei atidumo reikalaujatis darbas. Kokybiškai ir profesionaliai įrengti inžineriniai tinklai garantuoja, kad pastato inžinerinės sistemos efektyviai funkcionuotų, ilgai tarnautų ir nesukeltų papildomų rūpesčių ar netikėtų gedimų, reikalaujančių nemažų investicijų.

Šiame straipsnyje sužinosite dažnai pasitaikančias inžinerinių tinklų diegimo klaidas ir į ką atkreipti dėmesį, norint jų išvengti.

Netinkamai atlikti skaičiavimai

Projektuojant ar diegiant inžinerinius tinklus, net ir maža klaida gali nulemti tam tikros inžinerinės sistemos nefunkcionavimą. Tad ypač svarbu tiksliai ir kruopščiai apskaičiuoti pastato ar teritorijos matmetis, pagal kuriuos bus pritaikomi inžinerinių tinklų įrenginių ir detalių matmetys, dydžiai bei medžiagos.

Nesinaudojimas technologine pažanga

Technologijų pažanga leidžia įvairius darbus atlikti daug greičiau, efektyviau ir taupiau, bent jau kalbant apie laiko sąnaudas. Tas pats taikytina ir inžineriniams tinklams – specifinės programos padeda optimizuoti skaičiavimus, matavimus ir lengviau įgyvendinti inžinerinių tinklų diegimą.

Darbas remiantis vien brėžiniais

Nors tikslūs inžinerinių konstrukcijų apskaičiavimai projekto brėžinyje yra itin svarbūs, vien tuo pasikliauti nederėtų. Tad diegiant inžinerinius tinklus, vertėtų remtis ir realiomis pastato konstrukcijomis ar realiu teritorijos vaizdu.

Neapskaičiuota rizika

Samdant inžinerinius tinklus įvedančius profesionalus, svarbu įvertinti ir galimą riziką. Kartais išorės poveikis (pvz., gruntas, vandens telkiniai) nėra tinkamai apskaičiuojamas (o kartais to padaryti net ir neįmanoma), tad visuomet svarbu atminti, kad inžinerinių tinklų įvedimas gali užtrukti ilgiau ar kainuoti brangiau, negu iš pradžių numatyta.

Netinkami specialistai

Inžinerinių tinklų veikimas didžiaja dalimi priklauso nuo juos įrengiančių žmonių. Pasirūpinkite, kad šį darbą atliktų savo srities profesionalai, kad netektų ieškoti papildomos pagalbos ar praėjus kuriam laikui po darbų atlikimo spręsti inžinerinių tinklų gedimo problemas.

Kartais problemos būna susijusios ne su pačių inžinerinių tinklų veikimu, o su jų apipavidalinimu. Šį aspektą taip pat visuomet verta aptarti su inžinerinius darbus darbus atliekančiais specialistais.

 

http://keldarista.lt/